האם הקבורה החילונית מתנגשת עם הקבורה הדתית?

הקבורה החילונית (קבורה אזרחית) אינה מתנגשת או נוגדת את הקבורה הדתית. הקבורה האזרחית אינה כופה את אופן ניהולו, מהלכו ותכניו של טקס הפרידה, ואין כל מניעה לשלב סממנים מסורתיים דתיים בטקס הקבורה החילונית.

קריעה, קדיש ואל מלא רחמים הינם מן הסממנים הדתיים המוכרים ביותר, ושילובם במהלך טקס הקבורה החילונית תלוי אך ורק ברצונם ובהעדפותיהם של האדם ומשפחתו. מעבר לכך, אין כל מניעה כי רב יקח חלק בטקס הקבורה החילונית. לעלי שלכת רבנים וחזנים מכל זרמי היהדות, אשר יכולים להשתלב בטקס הקבורה החילונית.

למעשה הבחירה כולה נתונה בידכם. עלי שלכת ערוכה לקיים טקסים בעלי כל אופי וצביון אותו תגדירו – החל מטקס קבורה חילונית ללא אף סממן דתי וכלה בטקס קבורה דתי מלא.

נגישות
למעלהעלה