חזון עלי שלכת

חזון "עלי שלכת" הוא להיות סוללי הדרך למהפך תרבותי-חברתי במדינת ישראל בתחומי הקבורה והאבלות, הלוויות ומפעלי ההנצחה וכל השירותים הנלווים, והבאתם לרמה גבוהה לפחות כמו זו המקובלת בשאר מדינות העולם המערבי.

אנו ב"עלי שלכת" רואים בעיני רוחנו כי לכל אדם במדינה תהיה אפשרות הבחירה כיצד יתבצעו הדברים כאשר הוא עצמו, או אדם הקרוב אליו, יילך לעולמו, וזאת ברמת השירות הגבוהה ביותר ומכל מכלול ההיבטים האפשריים לנושא – קבורה או אופרה (שריפה), סידורי הלוויה, אופי וצורת עריכת הטקס, מפעלי הנצחה וכל השירותים הנלווים, תוך התאמה אישית אמיתית להשקפת עולמו, רצונותיו וצרכיו.

שאיפתנו להביא למודעות ולמעורבות גבוהים לנושא חשוב זה, כך שכל אדם בישראל יבחר ויתכנן מבעוד מועד את פרידתו, כדי שבבוא היום תהא פרידתו מתאימה להשקפת עולמו, יוקל הנטל ויחסכו לחצים מיותרים מיקיריו, ויוכל לחיות בבטחון בידיעה שלא רק צוואתו הגשמית תתממש במלואה, אלא גם צוואתו הרוחניתשאינה פחותה בחשיבותה.

לאחר שנים רבות של פעילות ענפה אנחנו מאמינים כי חזון זה אכן מתממש יותר ויותר בכל יום שעובר וכי בידינו היכולת, הידע והאמצעים להמשיך ולהובילו בהצלחה, תוך התווית הדרך והסטנדרטים לשוק כולו.

נגישות
למעלהעלה