972-732755750+
1-800-333-188

עלי שלכת

‎⁨תרומת גופה למדע⁩

כשאדם מעוניין לתרום את גופתו למדע לאחר מותו, המשמעות היא שגופתו תשמש ללימוד ו/או מחקר רפואי.
בישראל, המחקר נעשה בבתי הספר לרפואה (יש שישה כאלה), שם הגופה משמשת לביצוע נתיחות על ידי סטודנטים לרפואה במסגרת לימודי האנטומיה שלהם.
לאחר מסירת גופת התורם למוסד המיועד נעשות בה שם פעולות שימור, בדומה לחניטה, כדי לאפשר את השימוש בה לפרק זמן ארוך. במסגרת התהליך מוזרקים לגופה חומרים כימיים המונעים את שלבי הריקבון והתפוררות הרקמות המתרחשים לאחר המוות. פעולת השימור אורכת מספר חודשים ולאחריה מתחיל השימוש המדעי או הלימודי בה.

יש מי שתורם את גופו למדע ובמקביל מבקש לתרום את איבריו באמצעות חתימה על כרטיס "אדי" לתרומת איברים. לפיכך חשוב, עוד בחיים, להנחות את בני המשפחה על תוכניות האדם לגופו לאחר מותו, כדי שיוגשמו.