איך מתמודדים עם המורשת הדיגיטלית לאחר המוות

איך מתמודדים עם המורשת הדיגיטלית לאחר המוות

  העידן הדיגיטלי מציב לנו לא מעט אתגריםושאלות שעלינו להתמודד איתן כתוצאהמהשינויים המשמעותיים שהעידן הזה חוללומחולל בחיינו, אבלגם במותנו. במציאותבה ניתן לתעד, להקליט,לתעד ולעשות שלל פעולות באופן מקוון,כאשר אנו מותירים אחריו 'טביעותאצבע' דיגיטליות,הרי שאנו מייצרים נוכחות מקוונותויחד איתה נכסים מקוונים,במקרה של מוות כדי לדעת כיצד אנויורשים או מטפלים בנכסים המקוונים שליקירנו, כיצד אנומאתרים את אותם נכסים וכיצד אנו משמריםאת זכר יקירנו גם באופן מקוון.

תיכנון מוקדם של מציאות זו יכול להקלעלינו מאוד, עלינולהכיר בכך שכפי שאנו מתכוננים לירושה,באמצעות צוואה שהוכנה מבעוד מועד,הרי שעלינו לתת מענה גם לירושה שלנכסים מקוונים ומורשת דיגיטלית של יקירנו.

פרטים נוספים על שירות זה ניתן למצואבקישור הבא

www.e-z-safe.com/aleyshalechet

נגישות
למעלהעלה