בית קברות אזרחי בישראל – יש דבר כזה

בית קברות אזרחי בישראל – יש דבר כזה

יקירכם נפטר מהעולם ואתם רוצים לקיים בעבורו טקס קבורה אזרחי התואם את אורחות חייו החילוניים? רוצים לרכוש חלקות קבר או אחוזות קבר אשר יעמדו לרשות כל בני המשפחה ביום מן הימים? זה הזמן להכיר את בתי העלמין האזרחיים הפועלים בכל רחבי הארץ, ומעמידים לרשותכם את האפשרות לקיים טקס קבורה אזרחי – חילוני, היכול לשלב בין היתר גם סממנים יהודים הלקוחים מהליך הקבורה הדתי.

בניגוד לדעה הרווחת, הקבורה האזרחית איננה מתנגשת או נוגדת את הליך הקבורה הדתי, ולפיכך אין כל מניעה לשלב סממנים יהודיים במהלך קיום טקס קבורה אזרחי. שילוב של אלמנטים דתיים- מסורתיים בטקס הקבורה האזרחי כוללים בין היתר את טקס הקריעה וקריאת הקדיש. בתי הקברות האזרחיים במדינת ישראל נתפסו כממוקמים בעיקר במושבים וקיבוצים, אך כיום ניתן למצוא יותר ויותר שטחים עירוניים לצורכי הקבורה האזרחית.

בית קברות אזרחי

נגישות
למעלהעלה