האם בקרוב לא יהיה היכן להיקבר בסין ?

האם בקרוב לא יהיה היכן להיקבר בסין ?

לאחר שכבר הנהיגו מדיניות נוקשה בנוגע להליכי הריון ולידה (על פי חוק, זוג הורים בסין, רשאי להביא ילד אחד לעולם), מנסים הסינים להתמודד גם עם הליכי הפטירה והקבורה של תושבי המדינה. ומתוך ניסיון להתגבר על קצב התמותה ההולך וגדל מדי שנה, מציעות לא מעט ערים ברחבי סין, תמורה כספית לכל אדם שיוותר על אחוזת קבר ביבשה, ובמקום זאת אפרו יפוזר ברחבי הים.

על פי תחזיות שונות, עד לשנת 2025, מספר המתים ברחבי סין, אמור להגיע ל-20 מיליון איש מדי שנה. נתון זה מעורר תהיות בנוגע למקום קבורתם של מיליוני הסינים, ובמחוזות שונים ברחבי סין צופים מחסור חמור במקומות קבורה תוך 5 עד 10 שנים מהיום.

כחלק מניסיונות ההתמודדות של מחוזות שונים ברחבי סין בנוגע למחסור הצפוי במקומות קבורה, מציעות לא מעט ערים ברחבי סין תמורה כספית לכל אותם אנשים שיוותרו מראש על חלקת קרקע לצרכי קבורה. על פי ההצעות השונות המופנות כיום לתושבי סין, ויתור על חלקת קבר ביבשה, תבטיח להם, גם תמורה כספית וגם מימון כספי לצרכי כיסוי ההוצאות למטרות ארגון משט שיפזר את אפרם בים.

למרות שחלקת קבר יכולה להגיע במחוזות שונים ברחבי סין לאלפי דולרים, ולמרות ההצעות הכספיות בנוגע לוויתור על חלקת אדמה לצרכי קבורה, פחות מ-2% בכל רחבי סין, וויתרו בשנה האחרונה על אחוזת קבר יבשתי, ונענו לדרישות המחוזות השונים ברחבי סין להימנע מקבורת יבשה ולבחור בקבורה הימית. עיריית שנגחאי, מעודדת מאז שנת 1991 את נושא הקבורה הימית, ובשל הביקושים הנמוכים היא העלתה לאחרונה את תעריף התמורה הכספית, המגיע כיום ל-320 דולרים, ועדיין אין הרבה קופצים על המציאה.

הרבה יותר ממיליארד סיניםהרבה פחות עתודות קרקע

עתודות הקרקע לצרכי קבורה הן אחת הבעיות עימה מתמודדים מחוזות שונים ברחבי סין בכל הקשור לקצב גידול התמותה במדינה, ועל פי הערכות שונות, ב-15 שנה הקרובות, בעיית המחסור תלך ותתרחב לכל חלקי המדינה.

המצב ההולך ומחמיר בסין מעלה לא מעט תהיות בנוגע למקומות הקבורה המסורתיים, ומעורר תהייה מעמיקה יותר, האם מצב בו לא נותרות עתודות קרקע לצרכי קבורה, עלול להתרחש גם במדינת ישראל?

בשנים האחרונות, אנו עדים למצב בו מדינת ישראל, שבלאו הכי איננה משופעת בעתודות ומשאבי קרקע רבים, נאלצת להתמודד עם מחסור בעתודות קרקע לקבורה. הליך זה מלווה בעלייה חדה של מחירי הקרקעות ברחבי המדינה, ומעלה לא מעט שאלות ותהיות בנוגע לאופן ניצול משאבי הקרקע הקיימים. כמו כן, עתודות הקרקע המעטות ברחבי המדינה מעוררות לא מעט תהיות בנוגע לאופן הקבורה שיונהג בעשורים הקרובים במדינת ישראל. החלופה היעלה ביותר לניצול הקרקע היא שרפת גופות פתרון של מבזבז קרקעות ומונע זהום הקרקע מקבורה.

נגישות
למעלהעלה