האם הועדה לקבורה אזרחית תשנה את המציאות בקבורה בישראל

האם הועדה לקבורה אזרחית תשנה את המציאות בקבורה בישראל

9.6.2014

אתר האינטרנט "מחלקה ראשונה" מדווח כי בעקבות הצעת החוק שהגיש ח"כ יואל רזבוזוב להעברת סמכויות הקבורה האזרחית ממשרד הדתות למשרד הפנים, הוקמה ועדת מנכ"לים שתפקידיה לבחון את הצעדים הנדרשים לגביי סמכויות משרדי הממשלה ולהקצות משאבים לצורך העניין. ועדת המנכ"לים קיבלה החלטה לפעול להשגת משאבים ולהקים צוות קבוע המורכב מנציגי משרדי הפנים, הדתות והאוצר כדי לפתור בעיות של חסמים. כמו כן, נכתב בכתבה כי רועננה החלטת המועצה הארצית והוחלט להעביר שינוי בתמ"א שעיקרו הקצאה של 10% בכל בית עלמין חדש לצורך קבורה אזרחית, ואילו בבית עלמין ישן שמורחב ביותר מ-20 דונם, יוקצה 10% לטובת הקמת בית קברות אזרחי. בתחילת ספטמבר צפויה ההחלטה להגיע להחלטת ממשלה.

האם מדובר בשינוי מרענן? צריך להמתין אך על פי הנתונים שמופיעים בכתבה מדובר בשינוי מינורי בלבד כיוון שמרבית ההרחבות בישראל אינן מתקרבות לסדרי הגודל אליהם מתייחסת ההחלטה.

נגישות
למעלהעלה