הושק אתר "זרקור למוות"

הושק אתר "זרקור למוות"

אתר המאמרים הגדול בישראל בנושא דרכו האחרונה של האדם

האתרבחסות חברת עלי שלכת.

מהםטקסי הקבורה והאבל בדת השינטומהמצחיק במוותאםהנושא מסקרן אותכםwww.spotondeath.com הואבהחלט התשובה לכל תהייה.

מוותהוא נושא שלא אוהבים לגעת בו – במיוחדכשהכול בסדראולםהוא חוליה טבעית במעגלי החיים האנושייםמוותמהווה טאבו, שבסיסו הפחד הקמאי שטמון בכלאחד ואחד מאיתנואלהשכן רוצים להכירו יותר – אולי גם כדי  להתמודד יותר טוב עם האסון שהתרחש או עלוללהתרחש – מוזמנים לקרוא בחומר המרתקהצבור באתר.

ממחקריםאקדמיים ועד לסיפורים שלא מן העולםהזההנושאהמורכב מואר ונחשף מזווית אמפיריותוחווייתיות שונותהמגווןהרחב מאפשר לכל קורא למצוא את הזויתהמיוחדת איתה הוא יוכל להזדהות.

נגישות
למעלהעלה