העלים הזהובים נושרים…

העלים הזהובים נושרים…

מאת רבקה הוכהויזר

שמש במרום מעט יוקדת

את פני היקום מלטפת, מעדנת.

שלכת. העלים הזהובים נושרים

כי עברו, חלפו ימי חלדם,

אל הארץ הושלכו הופלו,

כי סיימו תמו

גלגול ביקום.

מעתה אין הם אדונים לעצמם,

כי חסרי חיות הינם.

השמש להם כבה לעולם.

תיקחם הרוח, האופל

תניפם ותפקירם אל-על

מטה מעלה, גן-עדן גיהנום

ואין זה הכל.

לגלגול שני הינם מוכנים

לטייב פני חיים חדשים נוצרים.

כי כך דרכו של העולם-

גם לחסרי נשמה מטרה-

לטייב חלקת אדמה לשלשלת הבאה.

-כן הגוויות ביקומנו

יטייבו מעמקינו

ובכך יניחו יסודות חשובים

לבאי העולם בשנות האלפים…

נגישות
למעלהעלה