הקלות בקבורת לא-יהודים בישראל?

הקלות בקבורת לא-יהודים בישראל?

'בית הלל' מתיר לקבור חיילים גויים לצד חיילים יהודים – האם ניתן לראות התאמה של העולם הדתי למציאות חיינו המשתנה ביחס לקבורה בישראל? ארגון הרבנים ”בית הלל“ פרסם פסק הלכה בו התייחס לסוגיות שונות הנוגעות ליחס ההלכה והיהדות אל מי שאינם יהודים. במוקד הפסק עמדה שאלה קבורת חיילים שאינם יהודים לצד חיילים יהודים.  ביחס לסוגיית קבורת חיילים קבעו רבני ”בית הלל“ כי ניתן לקבור חייל שאינו יהודי בבית קברות צבאי לצד חבריו היהודים. בפסק ההלכה הדגישו הרבנים כי ”פשוט הדבר שלא ניתן להגדיר כ"רשע" חייל לא-יהודי שנלחם ומסר את נפשו למען עם ישראל. הפרדה בין חיילים לאחר מותם ע"פ דתם, עשויה לפגוע בחוסן הלוחמים ובאחדותם. על כן יש מקום להתיר לקבור חיילים לא יהודים שמסרו נפשם למען עם ישראל לצד חבריהם היהודים בבית הקברות הצבאי“.

למאמר המלא באתר כיפה

נגישות
למעלהעלה