מתנדבים להצלת קברים

מתנדבים להצלת קברים

בכתבה שהתפרסמה באתר "ישראל היום" נכתב כי עבודות תשתית המתבצעות באזור העיירה דוברין נאד שבפולין גרמו להסטה של נהר הוויסלה. בעקבות זאת עלה הנהר על גדותיו, ומי הנהר פרצו אל תוך בית הקברות היהודי העתיק, הסבו נזקים אדירים למצבות ואף סחפו קברים, ושלדים התפזרו לכל עבר בשדות הסמוכים. עם פרסום הנזק שהתרחש במקום התגייסו מתנדבים ופעילים למשימת איסוף השלדים ותיקון הנזק שנגרם לבית הקברות.

לכתבה

נגישות
למעלהעלה