קבורה אלטרנטיבית וירוקה

קבורה אלטרנטיבית וירוקה

בשנים האחרונות קיימת מגמה ההולכת וצוברת תאוצה בבחירה בשריפת גופות כאלטרנטיבת קבורה ברוב המדינות המתקדמות והמתוקנות ברחבי העולם. כבר היום, קיים גידול משמעותי בהיקף שריפת הגופות כאלטרנטיבה להליך הקבורה המסורתי במסגרתו נטמנת גופת המנוח מתחת לפני האדמה.

יפן הינה המדינה המובילה את תחום שריפת הגופות, כאשר הבחירה בשריפת הגופה כדרך אלטרנטיבית לסיום החיים עומדת על אחוזים גבוהים. בנוסף ליפן תוכלו למצוא אחוזים גבוהים בדרישה ובבחירה לשריפת הגופה לאחר המוות גם בשוויץ, דנמרק, שוודיה ואנגליה עם אחוזים גבוהים בדרישה לשריפת הגופה לאחר המוות.

G 320

שריפת גופות בישראל – האם זה מותר?

בניגוד לדעה הרווחת, שריפת גופות בישראל הינו הליך חוקי, ואף איננו נוגד את היהדות, וזאת בשל הסיבה שלא מופיע כל איסור ביהדות בנוגע לשריפת הגופה. במדינות העולם, הבחירה בשריפת הגופה לאחר המוות הינה באחוזים גבוהים גם בקרב יהודים המתגוררים במדינות השונות.

שריפת גופות –אלטרנטיבה ירוקה!

כבר היום ניתן לזהות את מצוקת הקרקעות במדינת ישראל בכל הקשור לשטחים המוקצים לצרכי קבורה המתקיימים בבתי העלמין בישראל.

בנוסף לפתרון בעיית הקרקעות, קבורה אלטרנטיבית באמצעות שריפת הגופה והעברת האפר לבני המשפחה, יעמיד לרשות כל אחד ואחת מאיתנו פתרונות גם בתחום זיהום האוויר וזיהום מי התהום, וכפועל יוצא מכך, כל הליך של שריפת גופה בישראל תורם באופן ישיר לשמירה על סביבה ירוקה יותר.

נגישות
למעלהעלה