רשיון קבורה

רשיון קבורה

עם פטירתו של אדם מן העולם, נדרשים מקורביו ובני משפחתו לטפל במספר נושאים בירוקרטים הכוללים בין היתר: קביעת המוות, הוצאת רישיון קבורה,  קביעת מועד לוויה, סידורי הלוויה, הנפקת תעודת פטירה ועוד. על פי החוק במדינת ישראל, חברת קבורה, איננה מוסמכת לקבור אדם בלא רישיון ממשרד הבריאות. רשיון קבורה הוא למעשה מסמך מנהלתי הנדרש לצרכי פיקוח על חברות הקבורה השונות, לרבות, חברת קדישא וחברות קבורה המנהלות בית קברות  אזרחי או בית עלמין אורתודוקסי, וכמו כן, לצרכי שמירה על בריאות הציבור.

הוצאת רשיון הקבורה מוטלת על בני משפחתו או קרוביו של הנפטר, וברוב המקרים, מבוצעת על ידי נציג מטעמם. לצורך הנפקת רישיון הקבורה, נדרשת פנייה אל משרד הבריאות עם המסמכים הבאים: תעודת פטירה (אותה יש להציג בשלושה העתקים), תעודת זהות של המנוח ואישור משטרה במקרה של מוות לא טבעי. הנפקת הרישיון איננה כרוכה בתשלום אגרות למשרד הבריאות.

ברוב המקרים, ההתמודדות עם האבל, מקשה על בני המשפחה וקרוביו של המנוח, בהתנהלות בירוקרטית בכל הקשור להסדרי הקבורה והלוויה, והדבר מוטל על נציגי המשפחה

אנחנו ב-"עלי שלכת"- בית לוויות העוסק בשירותי קבורה, מעניקים מגוון נרחב של עזרה בשירותים בירוקרטים אשר נועדו להקל במידה כזו או אחרת על בני משפחתו וקרוביו של המנוח ברגעיהם הקשים. בין יתר השירותים המוצעים לכם על ידי חברת "עלי שלכת" תמצאו:

טיפול בכל ההליכים הבירוקרטים הנלווים לפטירתו של אדם מן העולם, לרבות, הנפקת תעודת פטירה, הנפקת רישיון קבורה, העברת נפטרים אל מקום קבורתם, סידורי קבורה, קביעת מועד הלוויה, ניהול טקסי לוויה ומעמדי לוויה, רכישת חלקות קבורה מתאם המשפחה ב- בית קברות אזרחי או בית עלמין אורתודוקסי, ועוד מגוון נרחב של שירותים לוגיסטיים לקראת יום הלוויה, ימות השבעה, יום השלושים וטקסי זיכרון.

אנחנו ב-"עלי שלכת", פועלים תוך שימת דגש מיוחדת על התאמת השירותים לרצון בני משפחתו וקרוביו של המנוח, ובהתאם לאורח החיים אותו הוא ניהל בימי חייו.

נגישות
למעלהעלה