תכשיטים המיועדים להכיל חלק מאפרו של יקירכם

תכשיטים המיועדים להכיל חלק מאפרו של יקירכם

 בשנים האחרונות מתפתחת מגמה לפיה אנשיםמעוניינים להנציח את יקיריהם בדרכיםייחודיות, מקוריותומגוונות, אחתמהן היא תכשיטי הנצחה אשר מיועדים להכילחלק מאפרו של יקירכם.התכשיטים המגיעים כטבעות,תליונים, צמידים,מחזיקי מפתחות,יהלומים ועוד מאפשרים לכם להנציח אתהאדם היקר שהלך לעולמו באמצעות מעין'מצבה'אישית במיוחד אשר תלווה אתכם במהלךחייכם. התכשיטיםמגוונים, ייחודייםובעלי 'מגע אישי'באופן שמכבד את יקירכם באופן שבו תרצולזכור ולהזכיר אותם.

דוגמאות ניתן לראות בקישור הבא

נגישות
למעלהעלה