סידורי הלוויה

סידורי הלוויה

סידורי קבורה המהווים חלק בלתי נפרד מהליך הבאתו של אדם הנפטר מן העולם למנוחת עולמים, כוללים בין היתר את הפעולות הבאות: הנפקת תעודת פטירה זמנית המאפשרת לבני משפחתו או קרוביו של המנוח להנפיק רישיון קבורה, הקצאת חלקת קבר באחד ממתחמי הקבורה הפעילים בישראל, העברת הנפטר ממקום פטירתו למקום קבורתו, קביעת מועד הלוויה ובחירת אופי טקס הלוויה, פרסום מועד טקס הלוויה, העמדת שירותי הסעות לציבור האמור להגיע לטקס הלוויה במידת הצורך, ניהול טקס הלוויה ועוד.

סידורי קבורה אמורים להתקיים בין אם הליך הקבורה מתקיים במסגרת קבורה דתית ובין אם הוא מתקיים במסגרת הליךקבורה חילונית.

לאזרחים המעוניינים להיטמן במסגרת אזרחית מומלץ לרכוש חלקת קבר בעודם בין החיים, כאשר תעריף החלקה נקבע על פי גודל החלקה והנהלים של החברה המספקת את שירותי הקבורה.

IMG00931-20110913-0714

אחת הבעיות המתעוררות בכל הקשור לסידורי קבורה נובעת מהעובדה שבני משפחתו של המנוח מתקשים לפעול בזמן הקצר לארגון מסע הלוויה והליך הקבורה בשל היותם מצויים בצער עמוק על מות יקיריהם.

במקרים בהם המנוח מובא לקבורה אזרחית – חילונית, בני משפחתו של המנוח מוזמנים לפנות למתן שירותי קבורההמוענקים על ידי חברות המתמחות בתחום זה. חברת "עלי שלכת" הפועלת בתחום הקבורה האזרחית בישראל מאז שנת 2004  ומעניקה שירותים בכל רחבי הארץ מדן ועד אילת  , מעמידה לרשות בני משפחתו של המנוח מגוון נרחב שלשירותי קבורה הכוללים את כל הליכי הביורוקרטיה השונים, לרבות, הנפקת תעודת פטירה והוצאת רישיון קבורה, העברת הנפטר למקום קבורתו, פרסום מודעות אבל מטעם בני המשפחה, ארגון טקס הלוויה ועוד מגוון נרחב של שירותים המותאמים לדרישת בני משפחתו של המנוח לאורך כל תקופת ימי האבלות.

נגישות
למעלהעלה