שריפת גופות ויהדות

שריפת גופות ויהדות

השריפה אינה מנוגדת ליהדות ולדברי אחד מאבות בית הדין הרבניים אף היה זה הנוהג המקובל בתקופת המלכים. בחו"ל הבחירה בשרפה רווחת ומקובלת  (גם בקרב היהודים), ועם השנים אף גדלים שיעורי הבחירה בדרך פרידה זו.

יש לציין כי היהודים האורתודוקסים אינם בוחרים בדרך זו, אולם הרפורמיים אינם מגלים התנגדות לכך.

הטיעונים והציטטות רבים ובתמצית שלפניכם ערכנו אותם במספר רמות; מהציטוט ועד הפרשנות. 

אין באמור בדפים אלו לנסות לשכנע מישהו ואין בנו התיימרות לקבוע הלכות. אך אנו מאמינים כי זכות וחופש הבחירה הם של כל אחד ואחת מאיתנו ואת הזכות הזו אין לקחת. אלברט איינשטיין קבע כי יותר קל לפרק אטום מאשר דעה קדומה.

במקרה הזה, ללא ספק הוא צדק…

בכל הבחינות של שרפה לעומת קבורה בארץ, נעדר דיון רציני, בהשתתפות כל הצדדים הרלוונטיים. נעדר דיון בצרכים הציבורים (מצוקת מקום וחשש לזיהום מי תהום) המעלים על הפרק את קדושת החיים לעומת קדושת המתים. נעדר דיון ביתרונות לפרט ולציבור ובמתן מענה לצרכים אינדיבידואלים.

נגישות
למעלהעלה