כנס אי.סי.סי.אף.אי

כנס אי.סי.סי.אף.אי

כנס אי.סי.סי.אף.אי

עלי שלכת הציגה בכנס ארגון הקברנים ומנהלי בתי הלויות  ועלמין הבין לאומי בסאן אנטוני טקסט ICCFA 2015

אלפי המבקרים נחשפו לשלל המוצרים שעלי שלכת מציגה

הכנס לווה בהרצאות מעשירות ללימוד ושיתוף ידע ועבודה בתחום הלוויות וטיפול במשפחות וליווים בשעותיהם הקשות

ביתן עלי שלכת בתצוגה 

נגישות
למעלהעלה