תנאי שימוש באתר

1. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור על המשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל המופיע באתר זה, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת עלי שלכת בע"מ.

2. באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. לחברת עלי שלכת בע"מ אין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו וכן אינה נושאת באחריות לגבי תוכן בחומר הנמצא באתרים צד ג'.

3. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר.

עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותם "עוגיות" Cookies הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics או פלטפורמות פרסום נוספות. המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן ו/או בקישור זה.

4. כל מידע הנשלח אלינו ביזמתו של המשתמש באמצעות דוא"ל, טפסים אלקטרוניים, טפסי צור קשר ובקשות להצעות מחיר, או בכל דרך אחרת, נשמר בסודיות מלאה וישמש אך ורק לצרכי התקשרות ישירה בין חברת עלי שלכת לבין הלקוח. מידע זה לא יועבר לצד ג' כלשהו בכל צורה שהיא ולא יעשה בו כל שימוש מסחרי או אחר.