מארק ל.

מארק ל.

מארק ל.

תודה לעלי שלכת – הבחירה המכובדת שליוו אותנו ברגישות אין קץ, ארגנו עבורנו את הטקס בצורה מופתית ודאגו לכל פרט ופרט, עד לרמת עיצוב נר הזיכרון בדמותו של אבא. תודה לדורון קינר שהנחה את הטקס והחייה את אבא שלי באמצעות קריינות מדהימה של חלקים מסיפור חייו של אבא שלי.

נגישות
למעלהעלה