דוד ב.

דוד ב.

דוד ב.

אני מודה לכם בשם אבא ז"ל ובשם כל בני המשפחה והמלווים, על טקס מכובד ומרשים, לפי דרכו של אבא ז"ל, המלווים אמרו שמעולם לא ראו טקס כל כך יפה.

נגישות
למעלהעלה