972-732755750+
1-800-333-188

עלי שלכת

הוראות רפואיות מקדימות - מה מורה החוק בישראל?

חוק החולה הנוטה למות חוקק בשנת 2005 ומאפשר לכל אדם, בין השאר, להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות לקראת מותו או נטייתו למות, מחשש שברגע האמת לא יהיה כשיר לקבל החלטות שקולות דעת. התנאים לכך הם ברורים: לאותו אדם מלאו 17 שנים, הוא לא הוכרז כפסול דין, הוא מסוגל להביע את רצונו, הוא מסוגל לקבל החלטות בענייניו הרפואיים מתוך הבנה, שיקול דעת ורצון חופשי. חשוב להדגיש שלפי חוות דעת רפואית של 2 רופאים בכירים, אותו אדם סובל ממחלה חשוכת מרפא ותוחלת חייו, גם אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים. אז אילו החלטות ניתן לקבל מראש?

אדם רשאי להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות לקראת מצב עתידי שבו ייחשב לחולה הנוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות בעניינו.

ההנחיות תקפות למשך 5 שנים, וניתן להאריך את תוקפן.