קבורה חילונית בישראל – איך? איפה ולמה?

קבורה חילונית בישראל – איך? איפה ולמה?

קבורה חילוניתאזרחית במדינת ישראל, מאפשרת לאלפי ישראלים להיפרד מהחיים באופן המשקף את אורח חייהם החילוני, וכל זאת מבלי לחלל את כבודו של הנפטר, בני משפחתו וקרוביו הנוטלים חלק בטקס הלוויה החילוני. טקס הקבורה האזרחית איננו נוגד את טקס הקבורה הדתית, ולכן, אין כל מניעה מלשלב בו סממנים בעלי אופי דתי ומסורתי גם במסגרת קיום טקס הלוויה במהלך קבורה חילונית.

טקסי קבורה חילוניים מתקיימים במספר הולך וגדל של בתי עלמין אזרחים, הפזורים בכל רחבי המדינה, בהם מתקיים נוהל חופשי יותר, המאפשר לכל אחד ואחת מכם לבחור את אופי טקס קבורתו בהתאם לאורח חייכם החילוני. בבתי עלמין המנוהלים על ידי חברת קדישא, יש צורך לקבל את הסכמתה של חברת קדישא בנוגע לניהול טקס לוויה אזרחי במקום אך רובם מאפשרים לקיים טקס אזרחי בצמוד לטקס הדתי ונפחו של הטקס הדתי תלוי בכל חברת קדישא ומנהגיה.

בית קברות אזרחי, הוא בחלק מהמקרים, מקום קבורה המנוהל על ידי עמותות, המנהלות עבורכם את סידורי הקבורה האזרחית, ובנוסף, עורכות עבורכם את מעמד הפרידה בהתאם לרצונו של הנפטר, ובהתאם לדרישות בני משפחתו וקרוביו.

עלי שלכת –בית לוויות מודרני

"עלי שלכת" היינו גוף המפעיל בית לוויות מודרני, המאפשר לכם לבחור בטקסי קבורה אזרחיים בצורה המכובדת ביותר. בין יתר השירותים המוצעים לכם על ידי "עלי שלכת", תוכלו למצוא:

  • מתן סיוע בכל הקשור למעמדי פרידה, סידורי קבורה וכו.

  • טיפול בכל הנושאים הביורוקרטים בנוגע לרצונכם להיקבר קבורה חילונית כהוצאת רישיון קבורה

  • מתן סיוע בכל הקשור לתכנון וביצוע מעמד פרידה או לוויה חילוניתאזרחית

  • אפשרות להנחיית טקסי הלוויה האזרחיים על ידי עורכי טקסים שהוכשרו לכך

  • סיוע בכתיבת דברי הספד אישיים

ועוד מגוון נרחב של שירותים אישיים, המוענקים לכל אחד ואחת באותם רגעי התמודדות קשים של אובדן אדם יקר ללבבכם.

טקסי הלוויה ומעמדי הפרידה המנוהלים על ידי "עלי שלכתמתבססים על עושרה של התרבות הישראלית לדורותיה ו/או המסורת היהודית, וכל זאת בהתאם לתוספות ושינויים על פי רצון משפחת הנפטר ועל פי צוואתו הרוחנית אותה הוריש ליקיריו באמצעות הבחירה בטקס קבורה אזרחי

נגישות
למעלהעלה